Er is opnieuw een illegaal moskee-internaat ontdekt in Rotterdam. Dat stelt Leefbaar Rotterdam. De gemeente is niet op de hoogte. Bovendien blijkt nu dat eerder een kritisch onderzoek naar moskee-internaten deels in een la verdween.

Al jaren strijdt Leefbaar Rotterdam tegen moskee-internaten in de Maasstad omdat deze ‘segregatie bevorderend’ zijn, stelt raadslid Tanya Hoogwerf. Op verzoek van haar partij werd onderzoek gedaan door de gemeenten naar het integratiegehalte van oud-leerlingen van internaten.

In 2014 werd het rapport ‘Turkse Internaten, een verkenning van de integratie van oud-leerlingen in Rotterdam’ gepresenteerd. De conclusie: er valt ‘terrein te winnen op gebied van sociaal-culturele integratie’.

Turken helpen gelovige Turken aan baantjes, er is ‘sprake van een hoge mate van maatschappelijke participatie’. Dat is dan wel Koranles op het Turks internaat of bij de moskee. Enkelen zijn politiek actief binnen een islamitische politieke partij. Nu blijkt dat onder de huidige vicepremier Hugo de Jonge als verantwoordelijk wethouder het oorspronkelijke rapport is verdwenen in een lade. Slechts een afgezwakte versie werd gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Iemand die de conceptversie van het onderzoeksrapport heeft gezien geeft aan dat onder meer de financiële paragraaf is gesneuveld ‘omdat het te gevoelig ligt’. Daaruit blijkt dat dankzij meerdere subsidiepotjes van zowel het Rijk als de gemeente een verdienmodel werd ontwikkeld waarbij iedereen die belasting betaalt ‘bijdraagt aan Koranonderwijs’. De internaten mikken er op om ook pleegzorg binnen te halen. Die kinderen zijn goed voor zeshonderd euro per maand.

De gemeente zelf controleert niet of er illegale internaten zijn omdat er een meldplicht is voor nieuwe. “Er is geen informatie bekend die erop wijst dat er jeugdverblijven zijn die zich hieraan onttrekken. Wekelijks worden ter controle ook de notulen van de bebouwingscommissie nagelopen op aanvragen voor eventuele vergunningen met een logiesfunctie die kunnen duiden op de komst van een jeugdverblijf”, stelde wethouder Sven de Langen in beantwoording van eerdere schriftelijke vragen van Leefbaar Rotterdam.

Toch is in Delfshaven een illegaal moskee-internaat gevestigd, zo stelt Leefbaar. Basisschoolkinderen hebben aan hun juf bevestigd dat ze er zomers de vakantie hebben doorgebracht en er hebben geslapen. Alleen in het weekend mochten ze naar huis. Er werd Arabisch gedoceerd en Koran onderwijs gegeven. Die signalen kwamen terecht bij Hoogwerf. De gemeente zegt het internaat niet te kennen en dat er wel wordt gehandhaafd.

Bron:  Leefbaar Rotterdam

Deel dit artikel