De invloed van luchtverontreiniging begint in de baarmoeder en heeft gevolgen op de structuur en functie van de hersenen op latere leeftijd.

Dit blijkt uit onderzoek door het Erasmus MC. De hersenen van een foetus zijn bijzonder kwetsbaar, omdat foetussen  nog niet beschikken over  mechanismen om giftige stoffen uit de omgeving te weren. Het was al bekend dat blootstelling aan luchtverontreiniging, met name fijnstof, schade toe kan brengen aan longen, hart en andere organen.

Blootstelling aan fijne deeltjes tijdens het foetale leven wordt in verband gebracht met een dunnere hersenschors. De studie toont aan dat deze hersenverschillen gedeeltelijk bijdragen aan problemen met ‘inhibitie’ – het vermogen om zelfbeheersing over verleidingen en impulsief gedrag te reguleren – wat verband houdt met psychische gezondheidsproblemen zoals verslavend gedrag en ADHD.

Beeldvorming van de hersenen, uitgevoerd tussen de leeftijd van 6 tot 10 jaar, vertoonde verschillen in de dikte van de hersenschors. Het onderzoek maakte gebruik van gegevens uit Generation R, een groot bevolkingsonderzoek in Nederland, waarbij zwangere vrouwen en hun kinderen worden gevolgd. Guxens c.s. hebben het luchtvervuilingsniveau thuis gemeten en een hersenscan afgenomen bij 783 kinderen.

Dr. Guxens: “De hersenverschillen die wij hebben waargenomen, kunnen op lange termijn zorgen voor een verhoogd risico op psychische stoornissen en bijvoorbeeld slechte schoolprestaties, zoals blijkt uit andere onderzoeken.”