Het overgewicht onder Rotterdamse kinderen stabiliseert of is zelfs licht afgenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente Rotterdam naar de resultaten van het Programma Lekker Fit! en cijfers van het CJG (Centrum Jeugd en Gezin). De afname is het meest zichtbaar bij kinderen tot en met 5 jaar. Onder 2-jarigen nam het aantal kinderen met overgewicht af van 12,9% in 2007 tot 10,2% in 2016. Onder kinderen in groep 2 daalde dit van 19,6% in het schooljaar 2008-2009 naar 11,9% in het schooljaar 2015-2016.

Met het programma Rotterdam Lekker Fit! zet de gemeente Rotterdam zich sinds 2005 in voor Rotterdamse kinderen tot en met 12 jaar. Met allerlei acties worden kinderen in beweging gebracht en wordt het maken van de keuze voor gezonde voeding gestimuleerd. Concrete voorbeelden van Lekker Fit!-acties zijn bijvoorbeeld de drie beweegmomenten op de Lekker Fit scholen, het stimuleren van gezonde traktaties en het drinken van water en het inrichten van moestuinen voor kleuters.

Ondanks dit positieve resultaat ligt er nog steeds een opgave. Wethouder Adriaan Visser (o.a. Sport): “We zien dat de Lekker Fit! aanpak werkt, maar de gezondheid van de Rotterdamse jeugd blijft de komende jaren een aandachtspunt. Het overgewicht is in Rotterdam nog steeds hoog; 1 op de 4 Rotterdamse kinderen heeft overgewicht t.o.v. landelijke cijfers 1 op 8. Ook in de volgende raadsperiode zal er onverminderd inspanning gevraagd zijn om kinderen in Rotterdam in een gezonde omgeving te laten opgroeien. Het is daarom belangrijk dat Lekker Fit! wordt voortgezet en op de punten waar dat nodig is, nog verder wordt verbeterd.”