Stadsinitiatief Rotterdam wil dat de Maastunnel na afronding van de renovatiewerkzaamheden een openbaar vervoerstunnel wordt met elektrische bussen en/of trams zonder bovenleiding. Dat is één van de uitkomsten van een expertbijeenkomst die de partij vanmiddag had met deskundigen in een Amerikaanse schoolbus. De deskundigen waren het er over eens dat Rotterdam een gezonde, gezellige en bereikbare stad moet zijn. Een verkeersriool dwars door Rotterdam past daar niet bij. Het leidt tot files in de stad en tot ongezonde lucht voor bewoners, fietsers, voetgangers en recreanten.

Jos Verveen, lijsttrekker van Stadsinitiatief Rotterdam: “Het langdurig afsluiten van de Maastunnel voor autoverkeer van Noord naar Zuid vanwege renovatiewerkzaamheden laat zien dat Rotterdam vrij aardig zonder autotunnel voor doorgaand autoverkeer kan. Automobilisten die zich van Noord naar Zuid verplaatsen, doen dat nu vaker via de daarvoor bedoelde Ring. We moeten hen dus een compliment maken. Over 1,5 jaar, als de renovatie is afgerond, is Rotterdam daar nog meer aan gewend. Een mooi moment om door te pakken en niet terug te vallen op iets waar we als stad juist vanaf willen om het gezellig en gezond te houden.” Over het autoverkeer van Zuid naar Noord waren de deskundigen het ook eens: die moet op termijn, hulpdiensten uitgezonderd, ook verdwijnen. Maar een termijn wilden ze daar niet aan verbinden. Met de transformatie van de Noord/Zuid-route naar een openbaar vervoerstraject wordt een eerste belangrijke stap gezet, zo is de redenatie. Vervolgens kunnen omwonenden, ondernemers en ambtenaren in samenwerking aan de slag om over de herinrichting van de tunneltraverse van de ‘s-Gravendijkwal knopen door te hakken en over de Maastunnel als geheel. Daarbij dient ook rekening te worden gehouden met omliggende wegen en buurten. De inzichten die worden opgedaan zijn volgens de deskundigen bruikbaar voor andere verkeersriolen in Rotterdam, zoals de Stadhoudersweg en Schieweg.

Foto: Wikipedia