Leefbaar Rotterdam wil dat de gemeente een onderzoek instelt naar de aard en omvang van homogeweld in de stad. Daartoe heeft de partij vandaag bij het stadsbestuur een debat aangevraagd. Met de uitkomsten van het onderzoek wil Leefbaar de aanpak van homogeweld effectiever maken.

Met regelmaat maken landelijke media melding van extreem homogeweld. Deze delicten halen geregeld het nieuws vanwege de gewelddadige aard, maar de exacte omvang van dit soort geweld blijft onduidelijk. Deze week meldde HP/De Tijd dat er sinds 2014 niet meer gekeken is naar de frequentie van homogeweld.

Leefbaar-raadsleden Bart-Joost van Rij en Tanya Hoogwerf willen daarom dat Rotterdam de handschoen oppakt en een onderzoek instelt naar geweld gericht tegen LHBT’ers. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen vervolgens worden gebruikt voor een effectievere bestrijding van homogeweld en het verbeteren van de veiligheid van LHBT’ers.

Van Rij: “Alleen als we de aard en omvang kennen van deze haatmisdrijven kunnen we komen tot een effectieve aanpak. Daarom moet worden onderzocht hoe vaak het geweld voorkomt, zowel met als zonder aangifte, onder welke omstandigheden het geweld plaatsvindt en welke factoren aangifte in de weg staan.”

VVD, CDA, D66 en GroenLinks Rotterdam steunen de debataanvraag van Leefbaar Rotterdam.