Samen met de Amerikaanse Drug Enforcement Agency (DEA) organiseert de Nederlandse politie in Rotterdam van 10 tot 12 april de vijfendertigste International Drug Enforcement Conference (IDEC). Op dit internationale congres komen drugsbestrijders uit 120 landen bij elkaar om te netwerken, van elkaar te leren en onderlinge afspraken te maken.

Deze conferentie is een driedaagse besloten netwerkbijeenkomst die zich richt op de strategische en tactische top van politie- en justitievertegenwoordigers. ‘We leggen de komende dagen als vanouds de benodigde contacten die de basis vormen voor geslaagde coproducties in de strijd tegen drugscriminaliteit’, aldus IDEC-gastheer en voormalig plaatsvervangend korpschef Ruud Bik in zijn openingstoespraak.

Naast het bespreken van concrete doelen en planningen krijgen de deelnemers, verspreid over de conferentiedagen, in de vorm van workshops en lezingen van internationale experts verdieping aangereikt op het thema van dit jaar: The economy of drugs. Voorbeelden van deelonderwerpen zijn: international underground banking, Darkweb en drugshandel, (internationale) witwaspraktijken en publiek-private corruptie in havens.  Mondiale drugsstromen, aanverwante geldstromen en internetcriminaliteit en daarmee ondermijnende effecten nemen de laatste jaren sterk toe. Een van de doelen van de conferentie is het tonen dat er enerzijds in Nederland nog veel te doen valt, maar dat we daarin – mede door dit gastheerschap – een stap vooruit doen.

Om de strafrechtelijke aanpak kracht bij te zetten sprak Van der Burg zich tevens uit over het verhogen van strafeisen tegen verdachten die zich structureel bezighouden met het in georganiseerd verband in- en uitvoeren van partijen drugs. ‘Verhoging van de strafeisen  is nodig, strafmaxima – 12 tot 16 jaar – moeten hier meer dan in het verleden worden opgezocht en wij gaan dat dan ook doen’, aldus Van der Burg.
Hij wees tevens op de mogelijkheid voor drugscriminelen om te steunen bij het ontsnappen uit het verstikkende criminele milieu. Het OM pleit daarom voor verruiming van de Nederlandse regeling om toezeggingen aan criminele getuigen te kunnen doen en getuigenbescherming optimaal te gebruiken.’

De IDEC wordt sinds 1983 jaarlijks door de federale Drug Enforcement Administration (DEA) georganiseerd als multilateraal platform voor de internationale politiële en justitiële gemeenschap, ter versterking van de gemeenschappelijke aanpak van transnationale, georganiseerde drugscriminaliteit. Voor de 35e editie van IDEC is Rotterdam gevraagd als co-host. Ruim 300 functionarissen van politie en justitie uit 120 landen zijn in Rotterdam vertegenwoordigd.

Foto: politie

Deel dit artikel