Rotterdam Zuid doet het op veel terreinen steeds beter.Dit meldt de gemeente Rotterdam op haar website. Zo daalt het aantal bewoners met een bijstandsuitkering sneller dan in de drie andere grote steden. En ook positief: de gemiddelde woningwaarde stijgt voor het eerst sinds jaren.

Dit blijkt uit een nieuwe voortgangsrapportage van het Nationale Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) 2017 die vandaag is gepubliceerd. Deze beschrijft de resultaten van het programma in de periode medio 2016 tot medio 2017. De verbetering van Zuid die zich vorig jaar voor het eerst voorzichtig aftekende, blijkt bestendig, zo is te lezen. ‘Zuid is bezig met een inhaalslag’, aldus Marco Pastors, directeur van NPRZ. Maar zegt hij: ‘Het is zaak om door te gaan met de integrale aanpak op Zuid. Het herstel is nog broos.’

Onderwijs

De citoscores van de leerlingen van Zuid zijn een van de meest opvallende resultaten van de nieuwe rapportage. Hun gemiddelde score van 530.8 was even hoog als vorig jaar terwijl de score in de andere grote steden en landelijk daalde met respectievelijk 0,5 punt en 0,3 punten. Hierdoor wordt het gat steeds kleiner tussen de onderwijsprestaties van leerlingen van Zuid en hun leeftijdsgenoten in de rest van Rotterdam en de andere grote steden. Ander positief nieuws voor Zuid is dat het aandeel voortijdig schoolverlaters in dit stadsdeel is gedaald van 4,3 naar 3,6 procent. En steeds meer werkgevers geven leerlingen op Zuid een baangarantie.

Wonen

Verder is Zuid steeds meer in trek als plek om te wonen, zowel bij beleggers, investeerders én woningzoekenden. Meer mensen uit Rotterdam Noord, de randgemeenten en uit andere delen van het land zoeken en vinden een woning op Zuid.

Werk

Op het gebied van werk zijn er ook lichtpuntjes. Zo hebben 1100 werkzoekenden van Zuid een baan gevonden in de periode september 2016 tot september 2017. En het aantal Zuiderlingen met een bijstandsuitkering is in het jaar 2017 (netto) afgenomen met bijna 600.
Een aantal experimentele werkprojecten heeft hieraan bijgedragen. Het gaat hierbij om initiatieven waarbij werkzoekenden intensief naar werk worden begeleid. Een voorbeeld hiervan is de ‘Werkweekagenda’ waarbij werkzoekenden één-op-één-begeleiding krijgen en 32 uur per week bezig zijn om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid is ruim vijf jaar geleden gestart. Het loopt tot 2030.

Bron: gemeente Rotterdam
Foto: Iris van den Broek