Rotterdam wordt koplopergemeente als het gaat om toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Dat nieuws brengt de VNG. Bij veel gemeenten is er enthousiasme voor de inclusieve samenleving waarbij inwoners met een beperking volwaardig mee kunnen doen. In deze gemeenten wordt, in overleg met de mensen om wie het gaat, gewerkt aan toegankelijkheid en een lokale inclusie-agenda. Toch valt op dit gebied nog veel (van elkaar) te leren. Daarom is de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) het Koplopersprogramma VN-Verdrag Handicap gestart.

Met het Koplopersprogramma wil de VNG een extra impuls geven aan al lopende initiatieven van gemeenten gericht op het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking. De VNG zocht daarvoor, in samenwerking met de Alliantie VN-Verdrag (een groep cliënten- en gehandicaptenorganisaties) gemeenten die voorop lopen bij de invulling van het VN-verdrag Handicap. In die zoektocht kwamen ze onder andere uit bij Rotterdam.

Barbara Kathmann van de PvdA heeft eerder al gepleit om aan te sluiten bij dit programma. Ze is dan ook erg blij dat het gelukt is. ”Er is veel te weinig aandacht voor de beperkingen die deze mensen ervaren en die hen belemmeren om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving, daarom ben ik erg trots op Rotterdam als koploper.”