Bewoners van Heijplaat hebben regelmatig overlast van vliegen in hun omgeving. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen deed in opdracht van de gemeente een aantal keer onderzoek naar de vliegenoverlast.

Ook de DCMR voerde inspecties uit.

Resultaten van onderzoek

In 2017 kon er geen duidelijke bron van de overlast aangewezen worden. Op dit moment wordt er vooral overlast ervaren in de omgeving van de kinderboerderij. De resultaten van het onderzoek (mei 2018) zijn:

  • In de onderzochte woonomgeving worden veel vliegen aangetroffen. De huidige overlast wordt veroorzaakt door de kleine kamervlieg en in iets mindere mate door de groene vleesvlieg.
  • De kinderboerderij lijkt de voornaamste bron te zijn; daar zijn veel eitjes en maden van de kleine kamervlieg (Fannia canicularis) aangetroffen. Ook werden er zeer veel vliegen aangetroffen (kleine kamervlieg en groene vleesvlieg). Deze vlieg ontwikkelt zich met name goed in de mest van vogels.
  • De kinderboerderij is mogelijk niet de enige bron, maar er lijkt een duidelijk verband te zijn tussen de huidige overlast en de kinderboerderij. Vorig jaar was dit anders, toen was een andere soort verantwoordelijk voor de meeste overlast.
  • Bij SUEZ zijn wel vliegen aangetroffen maar deze zijn van een andere soort dan de kleine kamervlieg. Er zijn daarnaast ook maden en poppen aangetroffen van andere vliegensoorten. De plaagdierbeheersing bij Suez is een aandachtspunt.
  • Bij Renewi zijn nauwelijks vliegen aangetroffen.

Aanpak van het probleem

Om het probleem te beheersen, is het nodig om de bron van de overlast te verwijderen. Dat is in dit geval vooral mest bij de kinderboerderij, maar er zullen (inmiddels) ook andere plekken zijn waar de vliegen zich ontwikkelen. Bijvoorbeeld in tuinen waar mensen kippen of andere vogels houden en mogelijk ook in hondenpoep, waar de groene vleesvlieg op af kan komen.

Door deze verspreiding is de verwachting dat deze zomer de overlast niet meer geheel kan worden opgeheven. De gemeente en DCMR zijn met de kinderboerderij in gesprek over de maatregelen die moeten worden genomen Bewoners worden verzocht om volières en kippenhokken goed schoon te houden.

Bron: Gemeente Rotterdam