Rotterdam wil de oude overslaghaven Rijnhaven omtoveren tot een aantrekkelijk woongebied met onder meer horeca, een strand en een stadspark. In de haven is ruimte voor ongeveer 800 tot 1.200 woningen.

Die ambitie heeft het college van burgemeester en wethouders vastgesteld in het ambitiedocument Rijnhaven. Het college zet in op woningen voor jongeren, starters, (kleinere) gezinnen en ouderen. Het ambitiedocument is een startpunt voor de ontwikkeling van het gebied. De haven moet voor de plannen deels worden gedempt.

De Rijnhaven werd tussen 1887 en 1893 aangelegd en was één van de eerste havens waar overslag van schip op schip plaatsvond. Met de aanleg ontstond ook de Wilhelminapier en werd de oostgrens van het ‘nieuwe’ Katendrecht vastgelegd. Waar de kades van andere havens vaak rechthoekhoekig zijn, kent de Rijnhaven juist een unieke vijfhoek.

Na de Maas is de Rijnhaven de grootste open ruimte in het stadscentrum van Rotterdam. Nu de havenfunctie verloren is gegaan, zijn er kansen om dit gebied tot ontwikkelen tot aantrekkelijk woongebied. ‘Hier wordt het volgende hoofdstuk van de Kop van Zuid geschreven, hier komen heden en verleden samen: het oude Rotterdam met zijn havens en het nieuwe Rotterdam, die dynamische kosmopolitische stad’, schrijft het college in het ambitiedocument.

Rotterdam wil de ontwikkeling van de Rijnhaven aangrijpen om de stad verder te vergroenen. De Nieuwe Maas en diverse havenbekkens liggen middenin dichtbevolkt gebied, maar worden als recreatieruimte nog te weinig benut. De Rijnhaven biedt ruimte voor een stadspark van minimaal zes hectare (ongeveer twaalf voetbalvelden).

Het college ziet het stadspark als verbinding tussen de stads die verder dichtgroeit en het water van de Nieuwe Maas. Op een promenade en de parkweide kunnen Rotterdammers recreëren, wandelen of genieten van een van de evenementen. Daarnaast zouden op het water tal van activiteiten kunnen plaatsvinden; een plek om te zwemmen, te zeilen of een aanlegplaats voor de watertaxi.

De planning voor de gebiedsontwikkeling is nog heel globaal. Het college hoopt dat marktpartijen plannen maken om het gebied te ontwikkelen om er een exacte invulling aan te geven. Om de ambities te verwezenlijken moet een deel van de Rijnhaven worden gedempt. Deze zogenoemde landaanwinning zou volgend jaar kunnen beginnen. De aanleg van het Rijnhavenpark en de woningbouw zou dan in 2021 kunnen aanvangen.

Bron: gemeente Rotterdam
Foto: Iris van den broek  

Deel dit artikel