De voorgenomen aanpassingen op vak S in De Kuip, waarbij huidige kuipstoeltjes vervangen worden door rail seats, is noodgedwongen helaas opnieuw uitgesteld. Feyenoord is namelijk wederom in afwachting van de afrondende fase van een hernieuwd offerteproces, noodzakelijk vanwege nieuwe inzichten en bepalingen, waarna de productie en aanpassing in gang kunnen worden gezet.

Feyenoord streefde ernaar om de verbouwing van vak S bij het begin van het seizoen 2018-2019 af te ronden, maar omdat er na de opdrachtbevestiging ook rekening gehouden moet worden met een ruime levertijd, is nu al zeker dat deze deadline niet gehaald gaat worden. Seizoenkaarthouders op het betreffende vak zijn hier vandaag (woensdag) per mail persoonlijk over geïnformeerd.

Feyenoord betreurt het dat het project opnieuw vertraging oploopt, nadat eerder het verkrijgen van de vergunning en extra onderzoek naar de draagkracht van de tribunes meer tijd dan gehoopt in beslag namen. Zodra er meer bekend is over de exacte productietijd worden supporters hier via de officiële kanalen van Feyenoord over geïnformeerd.

Bron: Feyenoord.nl