In het programma Rivieroevers van gemeente Rotterdam staan hiervoor al concrete plannen. Zo krijgt de kade bij het pas vernieuwde Grotekerkplein trappen naar en een brede vlonder aan het water. Het herstellen van de waterinlaat bij de Leuvekolk, onder de Blaak door, moet zorgen voor schoner water. Ook komt er een vispassage. De kade bij de Leuvekolk wordt  opgeknapt en vergroend en in de Crooswijksebocht staan een groenere kade, de aanleg van een natuurspeeltuin en een fietsstraat op stapel.

De wandel- en fietsstrook langs de Linker Rottekade tussen de Noorderbrug en Zaagmolenbrug wordt verbreed en vergroend. Ook onderzoekt de gemeente hoe ze knelpunten kan oplossen om de weg vrij te maken voor een aantrekkelijke fiets-, loop- en wandelroute langs de Rotte bij de Lombardkade. Vorig jaar al werd een aanlegsteiger bij de Lombardkade geopend.

De ambities van gemeente Rotterdam sluiten nauw aan bij de doelstellingen van Recreatieschap Rottemeren. Het schap verwacht dat met de plannen meer bezoekers naar het Rottemeren-gebied komen. De samenwerkingsovereenkomst kent een looptijd van vijf jaar.

Bron: gemeente Rotterdam
Foto: ANWB