Nederland krijgt er een snelweg bij. Minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) geeft maandag 17 september het startsein voor de aanleg van de nieuwe weg: de A24. De nieuwe snelweg in de regio Rotterdam die de A20 met de A15 verbindt, zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer tussen de grootste haven van Europa en het achterland.

De officiële aftrap voor het grote wegproject, waarmee in totaal 1,2 miljard euro is gemoeid, vindt maandag plaats aan weerszijden van de Nieuwe Waterweg. Onder de Nieuwe Waterweg komt straks een tunnel te liggen. Bij de starthandeling voor de werkzaamheden aan de nieuwe weg, die ook wel de Blankenburgverbinding wordt genoemd, zijn verschillende betrokkenen aanwezig, onder wie vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, burgemeester Jetten van Vlaardingen, wethouder Kathmann van Rotterdam en gedeputeerde Vermeulen.

Naast de start van de aanleg van de weg is er maandag aandacht voor de projecten van het programma Nieuw Waterland. Dit programma heeft tot doel de kwaliteit van de omgeving van de toekomstige snelweg te versterken. Staatsbosbeheer zal symbolisch de opnieuw ingerichte oostkant van het Vlaardingse Oeverbos openen. Het bos, dat wordt beheerd in opdracht van recreatieschap Midden-Delfland, is het eerste project van het kwaliteitsprogramma dat is afgerond.

Deel dit artikel