Vanaf september 2018 is het voor bedrijven en burgers mogelijk om – in het kader van een pilot – een civiel geschil aan de Rotterdamse regelrechter voor te leggen.

De Rotterdamse regelrechter is een initiatief van de rechtbankRotterdam, locaties Rotterdam en Dordrecht. De regelrechter onderzoekt samen met partijen in een goed gesprek of ze er onderling uit komen. Lukt dat niet? Dan hakt de regelrechter alsnog de knoop door. Het blijft dus wel een rechtszaak.

Het is niet verplicht om aan de pilot deel te nemen. Alleen als beide partijen dat willen, wordt de regelrechter ingeschakeld. Het voordeel van de regelrechter is dat het gesprek op korte termijn kan plaatsvinden en dat het griffierecht voor particulieren € 39,50 per partij is. Het griffierecht dat bedrijven betalen, ligt iets hoger.

Tijdens het gesprek vraagt de regelrechter u om uit te leggen wat er aan de hand is en wat er volgens u moet gebeuren. De regelrechter onderzoekt of u er samen met de andere partij uit kunt komen en geeft daarbij zo nodig advies. U hoeft zelf geen juridische kennis te hebben. De regelrechter zorgt ervoor dat wetten en regels op de juiste manier worden toegepast als partijen met elkaar afspraken maken over een oplossing. Wanneer er door partijen zelf geen oplossing wordt gevonden, neemt de regelrechter een beslissing.
De regelrechter behandelt geschillen die gaan over arbeid (ook re-integratiezaken en ontslagkwesties), huurzaken, consumentenzaken, geldvorderingen, schades en burenruzies. Bestuurszaken en de meeste familiezaken worden niet door de regelrechter behandeld. Er zijn nog meer soorten zaken die worden behandeld. Daarover kunt u meer uitleg krijgen als u contact opneemt met het bureau van de regelrechter.

Wil u een zaak starten? Klik dan hier. (pdf, 612,1 KB) Heeft u vragen over een procedure bij de regelrechter? Neem dan gerust contact op met het bureau van de regelrechter via telefoon 088 – 361 19 61 of via mail regelrechter.rb-rot@rechtspraak.nl

Foto: Google Streetview

Deel dit artikel