Woont of werkt u buiten de dijken en dicht bij de Nieuwe Maas?

Tijdens het hoogwaterseizoen, van 1 oktober tot en met 15 april, is er meer kans op hoogwater op de rivier. In extreme omstandigheden leidt dit tot water op de kades en mogelijk wateroverlast, met name op de laaggelegen kades van het Noordereiland, de Maasboulevard en de Kop van Feijenoord.

Als er hoogwater wordt verwacht, plaatst de gemeente borden en afzettingen op de lager gelegen plekken. Bewoners worden gewaarschuwd om hun auto’s langs de kades weg te halen. Zonodig sleept de politie de auto’s weg. Tijdens het hoogwater bewaken de gemeente en de politie de situatie.

Op de hoogwaterkaart Rotterdam kunt u zien tot waar het water mogelijk reikt bij een verwachte waterstand. Daarvoor gebruikt u de verwachte waterstand van Rijkswaterstaat. Ook kunt u de hoogte van uw straat opvragen.

Op de pagina Buitendijks wonen of werken kunt u zien of u buitendijks woont. Ook staan hier tips om schade aan uw eigendommen te voorkomen. Denk aan het waterdicht maken van uw huis door het plaatsen van zandzakken of schotten voor deuren, belangrijke eigendommen naar een hogere verdieping verplaatsen, uw auto verplaatsen naar een hoger gelegen terrein en het eventueel tijdelijk afsluiten van de elektriciteit.

Bron: gemeente Rotterdam