Sinds de invoering van de speekseltest in juli 2017 zijn 1250 weggebruikers betrapt op drugsgebruik in het verkeer. Dat blijkt uit cijfers van het verkeersparket van het Openbaar Ministerie. Van de 1250 binnengekomen zaken ging het in bijna de helft (600) van de gevallen om combinatiegebruik. Dat kunnen meerdere soorten drugs zijn, maar ook een combinatie van drugs en alcohol. De top drie van meest aangetroffen stoffen zijn 1. cannabis, 2. amfetamine en 3. cocaïne.

Strafeis stevig
De strafeis van het OM is bij drugs in het verkeer stevig. Voor enkelvoudig gebruik van bijvoorbeeld cannabis eist het OM geldboetes van 850 euro én een half jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. Bij combinatiegebruik (twee soorten drugs of drugs met alcohol) wordt een taakstraf geëist en een ontzegging van meerdere maanden van de rijbevoegdheid. In veel van de 250 behandelde zaken gaan rechters op hoofdlijnen mee met de strafeis van het OM. Er worden veel hoge boetes en ook taakstraffen opgelegd en vaak wordt de rijbevoegdheid voor een aantal maanden ontzegd, soms (deels) voorwaardelijk met een proeftijd van een maximaal 3 jaar.

Drugs en verkeer gaan niet samen
Het OM en de politie vinden het zorgwekkend dat zoveel mensen onder invloed van drugs zich in het verkeer begeven en zijn blij met de speekseltester en nieuwe regelgeving. Hierdoor kan relatief eenvoudig vervolgd worden bij het overschrijden van duidelijke grenswaarden. Net als dat alcohol en verkeer niet samengaan, geldt dit ook voor drugs. Iedereen moet begrijpen dat het gebruik van drugs in het verkeer de verkeersveiligheid ernstig in gevaar brengt. Wie op drugsgebruik gepakt wordt, kan stevige straffen tegemoet zien. Helemaal wanneer sprake is van het gebruik van meerdere middelen.

Nieuwe wetgeving en opsporing
Er gelden vanaf juli 2017 grenswaarden voor een aantal in ons land veel gebruikte drugs. Om drugs in het verkeer op te sporen werkt de politie met de speekseltester en met de psychomotorische test. Zo wordt -net als bij een blaastest voor alcohol- snel en eenvoudig duidelijk of iemand onder invloed van drugs aan het verkeer deelneemt. Na een positieve test op straat volgt afname van bloed door een arts of verpleegkundige. Het bloed wordt door een laboratorium onderzocht op verschillende drugs en alcohol. Als de wettelijke grenswaarden worden overschreden, dan draagt de politie de zaak over aan het OM. Bij combinatiegebruik geldt een veel lagere waarde, namelijk de laagst meetbare of nul-limiet. Een cocktail van middelen verhoogt namelijk de kans op betrokkenheid bij een ongeval aanmerkelijk,  blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).