Het college van B en W wil dat het in Rotterdam alleen nog maar is toegestaan om vuurwerk af te steken in aangewezen vuurwerkzones. Dit zou voor de eerste keer moeten gelden tijdens de jaarwisseling 2019-2020. Het college stelt voor om de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van Rotterdam te wijzigen, waardoor het vanaf de jaarwisseling 2019-2020 alleen is toegestaan om vuurwerk af te steken in speciaal aangewezen vuurwerkzones. In de rest van de stad zou dan geen vuurwerk mogen worden afgestoken.

Stelsel met vuurwerkzones
De huidige APV biedt niet de bevoegdheid om een stelsel met vuurwerkzones in te voeren in Rotterdam. Hiervoor is een APV-wijziging nodig. Een dergelijke wijziging vergt een precieze redenering en goede onderbouwing. Burgemeester Aboutaleb: ‘Wij willen de gemeenteraad, gebiedscommissies, wijkcomités en wijkraden vragen te komen met voorstellen voor het aanwijzen van vuurwerkzones. Vooralsnog denken wij aan ongeveer 35 vuurwerkzones voor heel Rotterdam.’

‘Met vuurwerkzones hopen we de overlast en de inzet van hulpdiensten aanzienlijk terug te brengen. Tegelijkertijd kunnen Rotterdammers die dat willen nog vuurwerk afsteken, aldus ‘Burgemeester Aboutaleb.

Overlast en inzet hulpdiensten terugbrengen
De burgemeester geeft aan dat hij met dit voorstel voor veel Rotterdammers mogelijk zal blijven om vuurwerk af steken in hun wijk. ‘Onze traditie om consumentenvuurwerk af te steken kost de politie en de gemeente miljoenen per jaar. Al jaren voeren we in Nederland de discussie om deze overlast te beperken. Helaas zonder resultaat. Met het invoeren van vuurwerkzones in onze stad hopen we de overlast en de inzet van onze hulpdiensten aanzienlijk terug te brengen. Tegelijkertijd kunnen Rotterdammers die dat willen nog vuurwerk afsteken.’

Geen landelijk verbod
De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OOV) heeft eerder op verzoek van de burgemeesters van de vier grote steden (G4) onderzoek gedaan naar de vraag hoe deveiligheidsrisico’s tijdens oud en nieuw kunnen worden beheerst en welke verbeteringen mogelijk zijn. Een belangrijke aanbeveling in dat rapport is om een verbod te steunen op de categorieën consumentenvuurwerk die in de praktijk de grootste inbreuk maken op de veiligheid. Burgemeester Aboutaleb: ‘In een brief van 6 februari heb ik samen met de andere G4 burgemeester een brief gestuurd naar de minister van Justitie en Veiligheid en naar de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat waarin we pleiten voor een landelijk verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk voor consumenten. Het kabinet heeft begin juni 2018 aangegeven geen landelijk verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk in te voeren. Rotterdam zet nu zelf een stap.’ De resultaten van dit onderzoek zijn in het rapport ‘Veiligheidsrisico’s jaarwisseling’ bekend gemaakt.

Vuurwerkvrije zones
De afgelopen jaren heeft Rotterdam vuurwerkvrije zones ingericht. Locaties waar geen vuurwerk mag worden afgestoken. De meeste vuurwerkvrije zones bevinden zich rond ziekenhuizen, verzorgingshuizen en kinderboerderijen. Vanwege de openbare orde en veiligheid is ook een aantal andere locaties, zoals bijvoorbeeld het Stadhuisplein en het gebied rondom het nationaal vuurwerk bij de Erasmusbrug, aangewezen al vuurwerkvrije zones. Ook bij de komende jaarwisseling worden in de gemeente Rotterdam vuurwerkvrije zones ingericht en aangewezen. En is het voor bewoners toegestaan om buiten die zones vuurwerk af te steken op de wettelijk toegestane tijden.

Deel dit artikel