Uit een belevingsonderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in de Rotterdamse horeca blijkt dat twee derde van de ondervraagden daarmee te maken heeft.

Tegelijkertijd beoordeelt dezelfde groep het veiligheidsgevoel met een 8,9. De cijfers komen uit een onderzoek van het Risbo instituut (Erasmus Universiteit Rotterdam), dat burgemeester Aboutaleb afgelopen maanden heeft laten uitvoeren. In het onderzoek (zie pdf onderaan deze pagina) staat de vraag centraal hoe seksueel overschrijdend gedrag tijdens het uitgaan wordt beleefd en hoe hiermee wordt omgegaan.

Het Rotterdamse college van B & W gaat naar aanleiding van deze cijfers het gesprek aan met de Rotterdamse horeca om samen tot maatregelen te komen die grensoverschrijdend seksueel gedrag tijdens het uitgaan moeten beperken. Wethouder Wijbenga: ‘Het onderzoek laat zien dat het uitgaanspubliek in Rotterdam zich veilig voelt. Tegelijkertijd zien we ook dat twee derde van de ondervraagden seksueel grensoverschrijdend gedrag ondervindt. Dat is niet acceptabel en voor het college dan ook reden om dit aan te pakken. Rotterdam moet een veilige en ontspannen stad zijn voor iedereen.’

‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag is niet acceptabel en voor het college dan ook reden om dit aan te pakken. Rotterdam moet een veilige en ontspannen stad zijn voor iedereen’, aldus Bert Wijbenga – wethouder

In het belevingsonderzoek onder 580 respondenten geeft 77 procent van de vrouwelijke en 46 procent van de mannelijke uitgaanders aan dat zij in het afgelopen jaar seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren in de Rotterdamse horeca. Ook professionals zoals politie en beveiliging in het nachtleven geven aan dat het onderdeel is van de dagelijkse praktijk. Met name het jongere vrouwelijke publiek begeeft zich vaak in een kwetsbare positie, waarbij het zwaartepunt ná het uitgaan op straat ligt.

Desalniettemin hebben de respondenten het algemene veiligheidsgevoel tijdens het uitgaan beoordeeld met een 8.9. Dit hoge cijfer laat zien dat Rotterdam een levendige stad is waar het publiek met plezier uitgaat. Om dit gevoel te versterken, gaat de gemeente aan de slag om de normalisatie van seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan en de bewustwording bij zowel het publiek als professionals te vergroten. Zo zal het onderwerp deel uit kunnen maken van trainingen voor het barpersoneel en zal aansluiting worden gezocht bij de bestaande StopApp, waarop meldingen van straatintimidatie kunnen worden gemeld.

Ook biedt de deze week gestarte landelijke campagne ‘Ben je oké?’ van de Rutgers Stichting ondersteuning aan zowel het publiek als de horecagelegenheden. Bovendien worden er sinds begin dit jaar vrouwelijke horecastewards ingezet en zijn de eerste stappen gezet om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan.

Bron: gemeente Rotterdam