De groei van het aantal studenten bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) leidt tot verlies van kwaliteit van het onderwijs. Dat staat in de Keuzegids Universiteiten 2019, waarin de universitaire opleidingen in Nederland onder de loep worden genomen.

Deze twee instellingen zijn het afgelopen jaar uitgedijd naar meer dan 7000 eerstejaars. In Rotterdam zijn vooral bedrijfskunde en rechtsgeleerdheid gegroeid. Economie en bedrijfskunde tellen bij de UvA en de EUR ruim 800 eerstejaars. ,,Die massaliteit komt de onderwijskwaliteit niet ten goede. Bij rechten in Rotterdam schieten vooral faciliteiten zoals onderwijsruimtes tekort. Economie bij de UvA is te weinig praktijkgericht en bij bedrijfskunde moet de toetsing echt beter”, stelt de gids.

Ook de universiteiten in Wageningen en Groningen zijn gegroeid, maar de kwaliteit van het onderwijs blijft wel gegarandeerd, concludeert de keuzegids.

De Keuzegids Universiteiten telt dit jaar 71 topopleidingen en is gebaseerd op de meest actuele gegevens over toelatingseisen, arbeidsmarkt, studiesucces en onderwijskwaliteit. De gids wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie zonder sponsoring door bedrijven, instellingen of de overheid. De gids maakt onder meer gebruik van de Nationale Studenten Enquête (NSE) die elk jaar door studenten wordt ingevuld.

Bron: ANP
Foto: Wikipedia

Deel dit artikel