Het gebied Pompenburg wordt omgetoverd tot een aantrekkelijk verblijfsgebied. Zo moet ongeveer driekwart van het bouwprogramma bestaan uit woningen. Daarnaast komen er winkels en horeca en is er ruimte voor parkeren en een buurtpark. In de conceptversie voor Pompenburg wordt gedacht aan circa 700 woningen, waarvan 20 procent sociale huurwoningen, 50 procent middeldure woningen (huur en koop) en 30 procent duurdere woningen. Het idee is dat het deel van het gebied dat het dichts bij het centrum ligt een meer hoogstedelijk karakter krijgt met ruimte voor hoogbouw tot 120 meter en ruimte voor groen. Daarnaast wordt er gedacht aan twee woontorens van maximaal 70 meter hoog.

Verblijfsplek
Naast een aantrekkelijk woongebied, wordt Pompenburg vooral ook een interessante verblijfsplek, ingevuld door lokale ondernemers. Het wordt een plek waar zowel Rotterdammers als mensen van buiten de stad graag komen. Zo zijn er in het gebied straks drie openbare ruimten rond het Station Hofplein met respectievelijk een hoog stedelijk, ‘stads’ en ‘buurt’-karakter.

Luchtsingel
Pompenburg werkt ook als schakel in het netwerk van fiets- en wandelroutes. De huidige houten Luchtsingel krijgt een duurzame en permanente opvolger. Auto’s zijn in het openbaar gebied slechts te gast. Pompenburg wordt een gezonde, duurzame en groene leefomgeving. Extra aandacht is besteed aan groene pleinen, een buurtpark en groene waterbufferende daken. Ook is er plaats voor deelauto’s, deelfietsen en openbaar vervoer. Ook het verzorgen van extra diensten aan de bewoners en de gebruikers, zoals conciërge-diensten en een klusservice, wordt onderzocht.

Conceptversie
De conceptversie voor Pompenburg is neergelegd bij het college van B&W, die groen licht heeft gegeven om dit verder uit te werken met de gemeente en daarbij de omgeving te betrekken. Het ontwikkelteam van Pompenburg bestaat uit Dura Vermeer, J.P. van Eesteren, Synchroon, Studioninedots, Delva Landscape Architecture/Urbanism en Skonk. Havensteder en Vestia zijn belanghebbenden en als zodanig betrokken bij het plan Pompenburg.

Op de buurtbijeenkomst op 28 november reageerden omwonenden en ondernemers op dit concept. De sterke verbindingen in het plan en de aandacht voor openbare ruimte werden overwegend goed ontvangen. Vragen waren er onder meer over parkeren en de effecten op de bezonning. De presentaties zijn terug te vinden op www.nieuwpompenburg.nl.

Pompenburg is het gebied rond Station Hofplein dat begrensd wordt door Pompenburg, het Hofplein, de Schiekade, Heer Bokelweg, Katshoek en Stroveer.

Bron: gemeente Rotterdam
Foto: Google streetview