De directies van Feyenoord Rotterdam NV en Stadion Feijenoord gaan de volgende fase in van de voorbereiding van de bouw van het nieuwe stadion. Daarin worden het definitieve ontwerp voor het nieuwe stadion en de financiering verder uitgewerkt en ingevuld. Nieuw Stadion B.V. zal hiervoor de tweede tranche van de brugfinanciering inroepen.

Het voorlopig ontwerp is geoptimaliseerd en past – met behoud van alle benodigde functionaliteiten, de sfeer en het iconisch karakter van het ontwerp, binnen het beschikbare bouwbudget. Er is nauwlettend op toegezien dat ontwerp en business case op elkaar aansluiten en dat alle in de business case opgenomen inkomsten met het ontwerp kunnen worden behaald.

Feyenoord en Stadion richten nu alle aandacht op de verdere zorgvuldige voorbereidingen van de nieuwbouw, de selectie van een bouwpartner en het verder invullen van de financiering. Inzet daarbij is dat verdere uitwerkingen leiden tot een nog beter resultaat voor Feyenoord.

De gemeente heeft in een eerste reactie laten weten blij te zijn dat er belangrijke stappen zijn gezet en is van oordeel dat deze voldoende uitzicht bieden op een business case die binnen de randvoorwaarden van de gemeentelijke position paper blijft. BVO, Stadion en gemeente Rotterdam hebben afgesproken dat de uitwerking in goede afstemming zal plaatsvinden. De toetsing van het integrale stadionplan aan de randvoorwaarden van de position paper door de gemeenteraad vindt eind 2019 plaats.

Bron&foto: feyenoordcity