De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft deze week maar liefst drie rijksmonumenten aangewezen die te vinden zijn in Rotterdam: het Vinetaduin bij Hoek van Holland, de Sint Bavokerk en het Stationspostgebouw ‘Central Post’. De Rijksdienst deed dit namens de minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven. Het Vinetaduin is aangewezen op voorspraak van de Stichting Militair Erfgoed en de andere twee in het kader van het Aanwijzingsprogramma Wederopbouw 1940-1965 dat door de Rijksdienst wordt uitgevoerd.

Vinetaduin
Hoek van Holland heeft een buitengewone strategische ligging sinds de aanleg van de Nieuwe Waterweg in 1872. Geen wonder dat zich hier een heel militair landschap ontwikkelde. In het duingebied werd in de periode 1914-1918 een aantal schuilplaatsen opgericht en in 1936-1939 een kustbatterij. Omdat de Maasmond ook voor de Duitse bezetter van groot strategisch belang was, werden na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op de plek van de kustbatterij de nodige verdedigingswerken gebouwd. Ook na de bevrijding bleef ‘de Hoek’ van strategisch belang. Het meest beeldbepalende en geheimzinnige deel van het monument laat dit zien. Een grote antenne-installatie die ook wel ‘Troposcatter’ of radio relay station wordt genoemd herinnert aan de Koude Oorlog. Het Vinetaduin is zo een bijzondere combinatie van vier lagen krijgsgeschiedenis uit de 20ste eeuw.

Stationspostgebouw Rotterdam
Het Stationspostgebouw is gebouwd in de jaren 1955-1959. Het is een ontwerp van het bekende architectenbureau A.H. en H.M. Kraaijvanger. Een streng en modern geleed gebouw van zwaar beton, van buiten vriendelijker gemaakt met geglazuurde baksteen in lichte kleuren. Het postgebouw kreeg 15 verdiepingen. Daarmee was het in de beginjaren een van de eerste hoge gebouwen in de na de verwoesting weer opgebouwde stad. Deze hoogte en de zware betonconstructie waren ook nodig voor het onderbrengen van een omvangrijke postsorteermachine. Het Staatsbedrijf der PTT liet het gebouw door meer dan vijftien verschillende kunstenaars voorzien van kunstwerken. Hiervan is nog een heel groot deel aanwezig, zoals vrijwel alle kunstwerken in de trappenhuizen. Van buiten is voor iedereen het monumentale kunstwerk van Louis van Roode te zien dat de volledige hoogte van het gebouw beslaat. De kunstwerken behandelen allemaal een thema dat met post en communicatie te maken heeft. Vanaf 2009 wordt het gebruikt door verschillende bedrijven als kantoorverzamelgebouw onder de nieuwe naam ‘Central Post’.

Sint Bavokerk
De Sint Bavo staat in Pendrecht, de moderne tuinwijk uit de naoorlogse periode, ontworpen door Lotte Stam-Beese. Volgens het ideaal van de ‘wijkgedachte’ zijn binnen de woongebieden zones of ‘stroken’ gereserveerd voor voorzieningen zoals scholen en kerken. In zo’n strook staat de Sint Bavokerk. Architect H.N.M. Nefkens (1918-2018) ontwierp hier een modern kerkgebouw voor de rooms-katholieke bevolking van de wijk. In1960 werd het voltooid. Het is een toonbeeld van kerkarchitectuur uit de naoorlogse periode. Opvallend is de expressieve reeks betonnen spanten buiten het gebouw en de vrijstaande klokkentoren. De zuidgevel bestaat uit schokbetonnen elementen die met gekleurd glas gevuld zijn waarin Bijbelse voorstellingen zijn verwerkt door kunstenaar Bob Zijlmans. De Sint Bavokerk is nu het onderkomen van de parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes die bestaat uit twee samengevoegde parochies in de wijk. Heel verschillende groepen uit de wijk gebruiken het kerkgebouw.

Bron&foto: gemeente Rotterdam