Feyenoord keert terug naar de plek waar het 110 jaar geleden allemaal begon. Op het Afrikaanderplein opende woensdag Clubhuis Feyenoord, een ontmoetingsplek voor wijkbewoners.
Feyenoord voetbalde op deze plek zijn eerste wedstrijden. Het clubhuis is bedoeld voor alle wijkbewoners. Bij het clubhuis kunnen buurtbewoners opleidingen volgen, sporten of informatie krijgen over werk. Jongeren kunnen er ook terecht voor huiswerkbegeleiding.

In de komende jaren moeten op Zuid minimaal drie en maximaal vijf clubhuizen komen. Deze zijn onderdeel van de afspraken die de voetbalclub en de gemeente hebben gemaakt in het Sociaal Economisch Programma Feyenoord. De ontwikkeling van Feyenoord City tilt Rotterdam Zuid naar een hoger plan. De gebiedsontwikkeling stimuleert niet alleen de economie, maar biedt ook sociaal-maatschappelijke kansen op Zuid. De voetbalclub wil hieraan een bijdrage leveren. De afspraken gaan onder meer over werkgelegenheid, onderwijs, sport en bewegen en welzijn.

1500 banen en 15.000 sportende Rotterdammers
De ambitie is dat door het programma 1500 mensen voor langere tijd een baan vinden. De voetbalclub richt zich met name op jongeren, laagopgeleiden of ongeschoolden die geen werk hebben. Daarnaast biedt Feyenoord vanaf 2020 500 leerwerkplekken aan voor MBO-, HBO- en WO-studenten.

In het programma is ook afgesproken dat Feyenoord zich inspant om meer Rotterdammers aan het bewegen te krijgen. In de komende tien jaar moeten dat er 15.000 extra zijn. Het gaat dan om jonge en oudere Rotterdammers die nu niet sporten, maar dat uiteindelijk wekelijks wel gaan doen. Zo wordt onder meer het aantal uren sport op scholen uitgebreid, zo dat iedere leerling op Zuid wekelijks 5 uur sport en beweging krijgt.

Feyenoord opent deuren
Algemeen directeur Jan de Jong van de voetbalclub: ‘Feyenoord bezit het vermogen om deuren te openen die anders gesloten blijven. Die kracht willen wij inzetten. Wij willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, samen met de gemeente én samen met de mensen van Zuid.’

‘De inzet van Feyenoord is bewonderenswaardig’, zegt wethouder Sven de Langen (o.a. Zorg, Ouderen en Sport). Op Rotterdam Zuid sporten mensen gemiddeld minder dan in de rest van de stad. We hebben de afgelopen jaren stappen gezet om mensen aan het bewegen en sporten te krijgen, maar we zijn er nog niet. We weten dat bewegen gezond is, dat de leerprestaties erdoor verbeteren en dat het helpt bij de sociale vorming. Feyenoord helpt ons bij het realiseren van onze ambities.’