De Nederlandse overheid heeft besloten dat we in 2050 geen aardgas meer mogen gebruiken voor koken en stoken. En dat is mooi, want het gebruik van aardgas heeft veel nadelen – vooral voor het milieu. De komende jaren worden er steeds meer gebieden omgevormd tot aardgasvrije wijken. Eén van de eerste gebieden in Rotterdam waar we dit samen gaan realiseren is een deel van Hordijkerveld Noord (pilot ‘Reyerdijk’), waar waarschijnlijk voor de zomer de eigenaren verschillende keuzes krijgen aangeboden om hun woning aardgasvrij te maken.

De meeste bewoners in Reyerdijk koken op gas. Omdat de overgang naar aardgasvrij voor de bewoners al genoeg kosten en ongemakken met zich mee brengt wil de gemeente Rotterdam de bewoners met een aantrekkelijk aanbod stimuleren over te gaan op elektrisch koken. Dat stimuleren bestaat enerzijds in het beschikbaar stellen van een subsidie voor de bewoners en anderzijds in het faciliteren van de uitvoering van de overgang. Voor dat laatste onderdeel zoekt de gemeente samenwerking met een of meerdere ondernemers die de bewoners voor de overgang naar elektrisch koken een aantrekkelijk aanbod doen.

Het belangrijkste doel hierbij is om de bewoners te ontzorgen; in het keuzeproces voor de juiste kookplaat, het aansluiten hiervan en indien nodig het geschikt maken van het elektriciteitsnet in de woning. Ook eventuele kleine bouwtechnische aanpassingen in de keuken moeten worden uitgevoerd. Daarbij zal ook de gasleiding conform wet en regelgeving moeten worden teruggetrokken en/of afgedopt.

Bron: gemeente Rotterdam