Rotterdam wil in Carnisse 52 woningen opkopen om de stadswijk beter te verbinden met het Hart van Zuid. De woningen worden gesloopt en daarvoor in de plaats komen nieuwe woningen en een fiets- en voetgangersverbinding tussen beide gebieden. Dat staat in een voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad moet hier nog wel mee instemmen. Volgens verantwoordelijk wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen) is Carnisse een gesloten wijk, met te weinig goede verbindingen naar voorzieningen in Hart van Zuid (het gebied bij Ahoy en Zuidplein) met onder meer een winkelcentrum, ov-knooppunt en een zwembad.

Goede verbinding
Een goede verbinding tussen Carnisse en Hart van Zuid wordt nu nog geblokkeerd door het lange bouwblok tussen de Van Swietenlaan en Goereesestraat. ‘We weten dat een fysieke barrière, de echte ontwikkeling van een gebied in de weg kan staan.’ Daarom wil de gemeente de 52 woningen opkopen en ruimte maken voor een verbinding voor fietsers en voetgangers. In de plannen is ook plek voor 52 nieuwe woningen. Deze zijn groter dan de bestaande woningen, maar de gebouwen worden hoger dan nu het geval is (tot maximaal 10 of 11 woonlagen).

Carnisse moet profiteren
Het college wil in Carnisse een gevarieerder woningaanbod, om de zichtbaarheid een uitstraling van de wijk te vergroten. Kurvers: ‘Met diversiteit in het woningaanbod en een goede en een goede aantrekkelijke verbinding tussen Carnisse en de voorzieningen in Hart van Zuid wordt de woonkwaliteit in Carnisse verbeterd. Het patroon van lage binding met de buurt en hoge uitstroom van bewoners wordt hiermee verbroken. Zo profiteren de huidige bewoners, de sociale stijgers en de rest van het gebied van de sterke schouders van Zuid.’

In gesprek met bewoners
Bewoners worden deze dagen persoonlijk geïnformeerd over de plannen. Daarnaast vindt over twee weken een inloopavond plaats voor eigenaren en bewoners. Nog een week later is een inloopavond voor omwonenden. De verwachting is dat de gemeenteraad het projectbestemmingsplan eind 2020 kan vaststellen.

Bron&foto: gemeente Rotterdam

Deel dit artikel