Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam start de campagne ‘Adopteer de Vrijwilliger’. Een oproep aan alle Rotterdammers en het bedrijfsleven om bij te dragen aan het bestrijden van eenzaamheid en het investeren in de Rotterdamse jeugd. Barbara Kathmann (Economie, Wijken & Kleine Kernen) en Michiel Grauss (Armoedebestrijding, Schuldenaanpak en Informele zorg) hebben donderdagmiddag 11 april namens gemeente Rotterdam symbolisch twee vrijwilligers geadopteerd.

Sociale impact
De twee wethouders verbinden zich daarmee aan de campagne ‘Adopteer de Vrijwilliger’ van de stichting Netwerk Nieuw Rotterdam. De campagne ‘Adopteer de Vrijwilliger’ stelt bedrijven en organisaties in staat om symbolisch vrijwilligers te ‘adopteren’, door het storten van een geldbedrag van 1000 euro. Wanneer een bedrijf of organisatie vrijwilligers adopteert, ontvangen zij een certificaat als bewijs van hun ‘Sociale impact’.

Taalles en tuintjes opknappen
‘Duizend euro staat gelijk aan één vrijwilliger die zich wekelijks inzet. Het is een symbolisch bedrag’, vertelt Pauline Calmez van Netwerk Nieuw Rotterdam. ‘Vrijwilligerswerk is het middel om de eenzaamheid te bestrijden en is tegelijkertijd een investering in de jongeren tussen de 12 en 27 jaar. We organiseren disco’s met ouderen, geven taalles aan vluchtelingen, knappen tuintjes op en verzorgen bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding. Tegelijkertijd coachen we de vrijwilligers. Zo ontwikkelen zij sociale skills, bouwen zij aan hun cv en vergroten zij hun sociale netwerk. Op die manier werken wij aan een duurzame oplossing van het eenzaamheidsprobleem.’

Onmisbaar
Wethouder Barbara Kathmann is enthousiast. ‘Adopteer de Vrijwilliger vind ik een fantastisch initiatief. Bedrijven en organisaties dragen zo hun maatschappelijke steentje bij aan het bestrijden van eenzaamheid en aan het bieden van kansen voor jongeren. Ik hoop dan ook dat heel veel Rotterdamse bedrijven een vrijwilliger gaan adopteren.’ Collega-wethouder Michiel Grauss is het daarmee eens. ‘Vrijwilligers zijn het goud van de stad en onmisbaar bij het aanpakken van eenzaamheid. De toekomst, onze jeugd, kan hierin het verschil maken. Ik ben er trots op dat deze jongeren zich als vrijwilliger inzetten om eenzame ouderen te helpen. Dat is naast goed voor henzelf ook goed voor de stad.’

Bron&foto: gemeente Rotterdam

Deel dit artikel