De meeste bezoekers van het Kralingse Bos waarderen het omgevingsgeluid met een dikke voldoende. Dat blijkt uit het geluidbelevingsonderzoek ‘Hoe klinkt het Kralingse Bos?’, dat afgelopen najaar is uitgevoerd. Op de geluidkaart van Rotterdam is te zien dat het Kralingse Bos een redelijk hoge geluidbelasting heeft. Toch wordt het bos jaarlijks door 3,5 miljoen mensen bezocht. De ambitie is: voor iedere Rotterdammer een stille plek op loopafstand en een stille groene plek op fietsafstand.

Maar wat is eigenlijk zo’n stille groene plek? Wanneer ervaren we een plek als stil en rustig en wanneer juist niet? Gemeente Rotterdam wilde weten hoe het geluid door de bezoekers wordt gewaardeerd en welke factoren bepalen of je in een park tot rust kunt komen. Daarom is in het Kralingse Bos een onderzoek uitgevoerd door DCMR Milieudienst Rotterdam en gemeente Rotterdam.

Geluidbelevingsonderzoek
Voor het onderzoek hebben publieksvoorlichters van de gemeente op verschillende dagen en tijden bezoekers van het Kralingse Bos geïnterviewd. Hiervoor maakten ze gebruik van de MoSART app. Met de MoSART app maak je een korte opname van het geluid in de omgeving en geef je aan hoe je dat geluid ervaart. Op die manier registreert de app de subjectieve, persoonlijke beleving van het geluidlandschap.

Geïnteresseerden konden zich opgeven voor georganiseerde wandelingen, soundwalks, in het Kralingse Bos. Onder begeleiding van de boswachter is door de deelnemers op verschillende plekken de MoSART app gebruikt. Er zijn ook geluidopnamen gemaakt met een meetwagen van DCMR Milieudienst Rijnmond. Deze werden gebruikt om de resultaten te ijken.

Resultaten
De waardering van de geluidbeleving in het Kralingse Bos is hoog. Het meest gegeven rapportcijfer is een 8. Grote delen van het bos, vooral langs de plas en het oostelijke bosgebied, worden als kalm ervaren. Dit zijn de plekken waar mensen, al dan niet bewust, tot rust komen. Er zijn in het Kralingse Bos ook plekken die worden gewaardeerd als chaotisch of saai. Daar is verbetering mogelijk. Soms door onplezierige geluiden weg te nemen, soms door plezierige geluiden toe te voegen. Een mooi voorbeeld is een watervalletje dat in een als chaotisch ervaren omgeving zorgt voor een prettige, levendige plek.

Vervolg
De onderzoeksmethode is ook geschikt om in andere gebieden de geluidbeleving in kaart te brengen. Het project heeft informatie opgeleverd over de geluidbeleving die ook in andere groengebieden te gebruiken is. Bij de inrichting en het gebruik van gebieden kan meer rekening worden gehouden met de geluidbeleving. Zo kan men bijvoorbeeld werken aan meer kalme plekken.

Bron: gemeente Rotterdam
Foto: Iris van den Broek

Deel dit artikel