Meer 30 km-zones voor automobilisten in de binnenstad en vaker groen licht voor fietsers en voetgangers. Dat wil het Rotterdams college van B en W. Deze plannen moeten de stad bereikbaar houden en de lucht schoner maken. De voorstellen maken deel uit van de ‘Startnotitie Rotterdamse MobiliteitsAanpak’. Hiermee geeft het college in grote lijnen aan wat er nodig is om de toenemende verkeersstromen in de stad in goede banen te leiden. Rotterdam telt steeds meer bewoners en bezoekers waardoor ‘slimme keuzes in ruimtegebruik’ nodig zijn.

Fietspaden verbreden
In de notitie spreekt het college zich duidelijk uit voor manieren waarop mobiliteit kan bijdragen aan een gezonde groei van de stad. Dat kan vooral door het fietsen, het wandelen, en het reizen met het openbaar vervoer nog aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld door veelgebruikte fiets- en wandelpaden te verbreden en door fietsers en wandelaars eerder groen licht te geven.

Doorgaand verkeer over ringwegen
Automobilisten die de binnenstad als doorgangsroute gebruiken, moeten meer van de ringwegen gebruikmaken. Ze zullen dit eerder doen als de verkeerslichten richting centrum langer op rood staan. En als de maximumsnelheid op de doorgaande centrumwegen wordt verlaagd (meer 30 km-zones). Uit een eerder onderzoek bleek bijvoorbeeld dat ongeveer de helft van de auto’s op de Coolsingel niet uit de binnenstad kwam of er hoefde te zijn. Dat is slecht voor de luchtkwaliteit en het zorgt ervoor dat minder mensen met plezier in het centrumgebied winkelen en verblijven.

Experimenten
Uit de notitie blijkt ook dat het college komend jaar een reeks experimenten wil uitvoeren om de verkeersdoorstroming en de luchtkwaliteit te bevorderen. Zo wordt op een of meer belangrijke winkelstraten tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld. Bij twee scholen in Bloemhof past de gemeente de buitenruimte zo aan dat het voor kinderen (en ouders) veiliger en makkelijker wordt naar school te fietsen.

In gesprek
Het college bespreekt de plannen binnenkort met gebiedscommissies, partners (zoals RET en Rijkswaterstaat) en met belangenorganisaties (zoals de Fietsersbond). Daarna legt het een uitgewerkte versie van de notitie voor aan de gemeenteraad. Het is de bedoeling dat de raad de ‘Rotterdamse MobiliteitsAanpak’ eind dit jaar vaststelt.

Bron:  gemeente Rotterdam

Deel dit artikel