De Nassauhaven verandert van een in onbruik geraakt havenbekken in een plek met drijvende woningen en een natuurvriendelijke oever. Op 3 juli is de oever klaar en worden de eerste meerpalen geslagen voor achttien Havenlofts. Deze Havenlofts zijn de eerste drijvende woningen in Rotterdam. Ze komen te liggen aan meerpalen en bewegen mee met eb en vloed. In de Nassauhaven is eb en vloed doordat Rotterdam in open verbinding staat met de zee. Het water gaat twee keer per dag gemiddeld twee meter omhoog en omlaag. De bewoners van de Havenlofts zitten daar straks middenin.

Creatief gebruik
In juni is de bouw van de Havenlofts gestart op een terrein in IJsselmonde. De eerste zes woningen zijn naar verwachting in november klaar en worden dan de Nassauhaven binnen gevaren. De Havenlofts krijgen zonnepanelen en hun eigen waterzuivering, waardoor ze niet aangesloten hoeven te worden op het riool. Bijzonder is ook dat de waterwoningen als onroerend goed worden gezien. De gemeente is voorstander van dit type woningen, omdat creatief gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimte.

Natte en droge voeten
Om meer natuur te krijgen in de Nassauhaven is een getijdenoever aangelegd op een langzaam aflopende oever. De plantjes kunnen tegen de afwisseling van droogte en nattigheid en tegen brak water. Vorig jaar werd het eerste gedeelte van de oever aangelegd. De plantjes sloegen goed aan en nu is ook de rest van de oever beplant. De oever zorgt voor meer variatie in planten en dieren. Bovendien maakt het de woonomgeving groener en aantrekkelijker.

Rivieroevers
Getijdenoever Nassauhaven is onderdeel van het programma Rivieroevers 2019-2022. Met dit programma investeert Rotterdam de komende jaren in een aantrekkelijke Nieuwe Maas en Rotte. Het doel is dat steeds meer Rotterdammers langs de rivieren recreëren. De getijdenoever maakt ook deel uit van Rivier als getijdenpark. In dit programma werken meer dan 15 organisaties samen aan getijdenparken en -oevers in de regio. Getijdenoever Nassauhaven wordt onder meer mogelijk gemaakt door LIFE-subsidie van de Europese Unie.

Bron: gemeente Rotterdam
Foto: Public Domain Architecten

Deel dit artikel