Het draagvlak onder Rotterdammers om bij te dragen aan oplossingen voor dakloosheid is sinds 2016 flink toegenomen. Zelfs wanneer zij hier zelf iets voor moeten inleveren. Vooral jongeren blijken hiertoe bereid te zijn. Ook leggen minder mensen de oorzaak van dakloosheid bij de daklozen. Dat blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van de Pauluskerk. In Rotterdam zijn naar schatting zeker vierduizend mensen dakloos.

Met de stelling: ‘Als de overheid geld uittrekt voor de bestrijding van dakloosheid en ergens anders op moet bezuinigen, ben ik bereid om in te leveren’ zegt 51 procent van de ondervraagden het (zeer) eens te zijn. In 2016, toen De Hond in opdracht van de Pauluskerk hetzelfde onderzoek uitvoerde, was dat nog 46 procent. Slechts 33 procent is het (zeer) oneens. Dat was vorige keer nog 45 procent. Daklozen blijken vooral te kunnen rekenen op steun van jongeren: 71 procent van de mensen onder de 30 is bereid te helpen. Van de mensen tussen de 30 en 50 is dat 57 procent en in de groep 50-plussers geldt dat voor 43 procent.

Ook leggen minder mensen de oorzaak van dakloosheid bij hun dakloze stadsgenoten neer. Waar dat in 2016 nog door 15 procent van de ondervraagden werd gezegd, gaat nu slechts 7 procent hiervan uit. De complexiteit van de samenleving, waarin niet iedereen mee kan komen, wordt door 56 procent van de Rotterdammers aangewezen als belangrijkste oorzaak voor het daklozenprobleem. Dat is 5 procent meer dan 3 jaar geleden.

‘Een andere aanpak is nodig’
Dick Couvée, dominee van de Pauluskerk, ziet de uitkomsten van het onderzoek als een uitnodiging tot actie: “Het aantal daklozen is gegroeid, maar ook het draagvlak om het daklozenprobleem op te lossen. Dus dit is hét moment voor een structurele aanpak. De gemeente Rotterdam zet zeker stappen de goede kant op. Er komt bijvoorbeeld meer en betere opvang en betere hulp voor bankslapers. Maar er is meer nodig: een aanpak met een vangnet voor iedereen. Opvang en face-to-face begeleiding. Een vaste hulpverlener, met wie je een vertrouwensband opbouwt en die bij je blijft van het begin tot het eind. De gemeente doet dat nu voor tien jongeren, in de pilot ‘Project 010’. Wij vinden dat die aanpak er moet komen voor iedereen zonder dak boven het hoofd.”

De Tweede Rotterdamse Daklozendag
Het onderzoek van De Hond werd – voor de tweede keer – uitgevoerd in opdracht van de Pauluskerk, in aanloop naar de tweede Rotterdamse Daklozendag op maandag 16 september. Aan het onderzoek deden 600 mensen mee. De Pauluskerk biedt al jaren opvang aan dak- en thuislozen in Rotterdam. De afgelopen tijd zag zij hoe het aantal daklozen groeide, maar er onvoldoende structurele en persoonlijke hulp voor mensen was. Op 16 september richt de Pauluskerk de schijnwerpers op de mensen die vaak door het vangnet vallen, zoals Midden- en Oost-Europese daklozen en mensen met ernstige psychiatrische en verslavingsproblemen die zorg mijden.

Foto: gemeente Rotterdam

Deel dit artikel