Op en rondom de Beijerlandselaan zijn 21 juweliers, elektronicawinkels en pandjeshuizen gecontroleerd. Hierbij werd getoetst of zij in- of verkochte goederen wel registreerden in het Digitaal Opkopers Register (DOR). Uit de controle blijkt dat meerdere opkopers de registratie niet op orde hebben. Zo werden goederen aangetroffen die niet in het DOR geregistreerd stonden. Ook waren persoonsgegevens niet of onjuist geregistreerd en was het materiaal van sieraden niet vermeld. Daarnaast vond er verkoop plaats aan minderjarigen en is een gestolen laptop in beslag genomen.

Bewaartermijn
Ook werd de bewaartermijn bij meerdere ondernemingen niet gehanteerd. Opgekochte goederen moeten 5 vijf dagen bewaard worden, zodat de politie de mogelijkheid heeft om informatie over gestolen goederen te koppelen aan het geregistreerde goed. Verder is door de afdeling Belastingen van de gemeente ruim 6.000 euro aan openstaande schulden ingevorderd.

Gezamenlijke actie
De controles op de Beijerlandselaan zijn een gezamenlijk actie van de politie eenheid Rotterdam, het Openbaar Ministerie en gemeente Rotterdam. Naar aanleiding van de uitkomsten van de tweedaagse controles gaat burgemeester Aboutaleb samen met het Openbaar Ministerie zich beraden over de te nemen maatregelen, boetes en wellicht straffen. Verder heeft het Openbaar Ministerie meerdere strafbeschikkingen aangezegd.

Verplicht registeren
Het registeren van goederen in het DOR-systeem is voor opkopers verplicht, gratis en gemakkelijk. Daarnaast biedt het de ondernemer de mogelijkheid om op een eerlijke manier te ondernemen en kunnen ze laten zien dat de bedrijfsvoering op orde is. Ook is de ondernemer minder tijd kwijt aan controles door gemeente en de politie. Als de registratie in het DOR-systeem niet goed wordt bijgehouden kan dit onder andere leiden tot strafrechtelijke boetes of een gevangenisstraf. Verder kan de burgemeester besluiten om een pand te sluiten.

Zo snel mogelijk aangifte
Naast dat opkopers verplicht zijn om goederen te registeren in het DOR-systeem kunnen Rotterdammers zelf ook voorkomen dat ze gestolen goederen kopen. Door bijvoorbeeld foto’s te maken van hun kostbaarheden en serienummers daarvan op te schrijven. Ook is het belangrijk dat bij diefstal van eigendommen zo snel mogelijk aangifte wordt gedaan bij de politie en de serienummers en foto’s worden doorgegeven.

Bron: gemeente Rotterdam
Foto: Google Streetview

Deel dit artikel