Op 1 oktober start het hoogwaterseizoen. Tot half april is de kans op extreem hoogwater groter dan de rest van het jaar. Lees hieronder wat de gemeente doet en wat u zelf kunt doen om uw eigendommen te beschermen. Onder andere door de klimaatverandering en zeespiegelstijging neemt de kans op extreem hoogwater in de toekomst toe. De gemeente is voortdurend bezig met voorbereiden en aanpassen op dit veranderende klimaat. Lees hierover meer in het Rotterdams Weerwoord.

Buitendijks
Als u ‘buiten de dijk’ woont of werkt kunt u overlast ervaren als de waterstand van de Nieuwe Maas hoog is, bijvoorbeeld door water op de kade. Vooral bij de lagergelegen kades in de stad, zoals die van het Noordereiland, het Bolwerk en de Oude Plantage. Dit kan gebeuren nog voordat de Maeslantkering sluit. Want de Maeslantkering sluit bij een waterstand van NAP +3,00m, de laagstgelegen kade ligt NAP +1.80m.

Kades afzetten
Als hoog water dreigt dan start de gemeente de hoogwaterprocedure. De gemeente Rotterdam plaatst matrixborden en zetten kades af en verzoeken uw auto te verplaatsen. Op de webpagina buitendijks wonen of werken staan tips over wat u zelf kunt doen, zoals vloedschotten maken of zandzakken plaatsen om uw eigendommen te beschermen tegen hoogwater. Op de hoogwaterkaart kunt u de verwachte waterstand invullen en zien of op uw locatie wateroverlast wordt verwacht.

Bron&foto: gemeente Rotterdam